Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Podporządkowanie i zależność

Między narkomanią i sekciarstwem zachodzi wyraźne podobieństwo. Narkoman jest podporządkowany swemu nałogowi, adept natomiast – systemowi myślenia, od którego się uzależnia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje trzy kryteria opisujące toksyczno-maniakalne zachowanie: podporządkowanie, zależność, progresywny wzrost zażywanych toksycznych dawek.

Podporządkowanie odpowiada angielskiemu słowu addiction. Można je przetłumaczyć jako przyzwyczajenie do spożywania produktu. W wypadku adepta występuje stopniowe przyswajanie rytualnego zachowania i wypowiadania …