Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Leczenie udaru mózgu

Leczenie ostrej fazy udaru mózgowego należy pozostawić medycynie konwencjonalnej; różne metody naturalne mogą być pomocne w profilaktyce i rekonwalescencji.

Pacjent z udarem powinien być bezzwłocznie dostarczony do szpitala, gdzie w wielu przypadkach stosuje się leki zapobiegające dalszemu uszkodzeniu mózgu. Udary zakrzepowe (niedokrwienne) są leczone środkiem przeciwkrzepliwym – heparyną. Konieczna może się okazać operacja mająca na celu ewakuację wylanej do mózgu …

PRZYCZYNY ZABURZENIA SŁUCHU

Częściowa lub całkowita utrata słuchu nie jest chorobą samą w sobie, ale raczej objawem jakiejś innej choroby. Przyczyną zaburzeń słuchu mogą być bardzo różnorodne schorzenia. Do częstych przyczyn utraty słuchu typu przewodzeniowego należą: nadmierna ilość woskowiny w uchu, zakażenia uszu, a także pęknięcie lub przebicie błony bębenkowej. Przenoszenie dźwięków do ucha wewnętrznego mogą również utrudniać łagodne torbiele i guzy przewodu …

PRZYCZYNY ZABURZENIA ODPORNOŚCI

Z reguły zaburzenia funkcji układu odpornościowego (immunologicznego) objawiają się skłonnościami do zakażeń, przeziębień, grypy i innych chorób, na które zapadasz częściej niż inne osoby, łatwym męczeniem się tub tendencją do alergii. Niektóre choroby układu immunologicznego i alergiczne, patrz: AIDS, Alergie, Zapalenie stawów, Astma, Zespół przewlekłego zmęczenia, Cukrzyca, Katar sienny, Liszaj rumieniowaty i Stwardnienie rozsiane.

Czynnikami powodującymi okresowe osłabienie układu immunologicznego …

Wrzody żołądka – przyczyny

Nie udowodniono jednoznacznie, że stres nierozerwalnie związany z życiem współczesnego człowieka czy sposób żywienia wywołują wrzody żołądka, ale niewątpliwie choroba ta bardzo często występuje w naszej cywilizacji. Wśród ludzi dorosłych przynajmniej co dziesiąta osoba cierpi z powodu wrzodów.
Wrzód jest ubytkiem w błonie śluzowej żołądka, przełyku, dwunastnicy lub jelicie cienkim i tworzy tzw. niszę wrzodową. Najczęściej występują wrzody dwunastnicy, potem …

Nowotwory kości

Większość pierwotnych guzów kości ma charakter łagodny. Pierwotny mięsak kości jest rzadkością. Dużo częstsze są wtórne nowotwory kości, będące najczęściej ogniskami przerzutów raka zlokalizowanego w innych tkankach i narządach.

Pierwotne nowotwory kości występują najczęściej u młodych ludzi, a zwłaszcza u osób wyższych od rówieśników. Wśród wszystkich typów pierwotnych nowotworów kości ponad 60% stanowi mięsak kości, czyli osteosarkoma. Najczęściej występuje u …