Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

ZABURZENIA WIDZENIA

OBJAWY
♦    Krótkowzroczność – nieostre widzenie przy patrzeniu na odległe przedmioty.
♦    Nadwzroczność – nieostre widzenie przy patrzeniu na bliskie przedmioty.
♦    Astygmatyzm – pionowe lub poziome linie wydają się ukośne, krzywe.
♦    Odwarstwienie siatkówki – błyski przed oczami, falujące obrazy lub nagła utrata centralnego lub obwodowego widzenia.
♦    Upośledzone widzenie barwne – trudności w rozróżnianiu kolorów czerwonego i zielonego …

UCIŚNIĘTY NERW

Każdy ucisk na nerw powoduje jego podrażnienie i upośledzenie czynności. Następstwem mogą być liczne dolegliwości, od bolesności do utraty czucia lub osłabienia mięśniowego. Przyczyny bywają różne – np. ciąża, powtarzający się ruch lub choroby stawu. Ucisk może nastąpić w każdym miejscu obwodowego układu nerwowego (tj. nerwów znajdujących się poza obrębem mózgu i rdzenia kręgowego). Szczególnie narażone na ucisk są nerwy …

Ukąszenie przez owady i pająki

Ukąszenia większości owadów (muchy, pchły, pluskwy, komary) dają podobne objawy i nie są niebezpieczne. Jad lub wydzielina aparatu gębowego owada wywołuje niewielkie, swędzące obrzmienie skóry, które mija bez śladu po krótkim czasie. W wyjątkowych sytuacjach ukąszenie owada może być niebezpieczne – komary przenoszą takie choroby, jak malaria i zapalenie mózgu.
U osób uczulonych na jad pająków może wystąpić wstrząs anafilaktyczny. …

STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z reguły z zaostrzeniami i remisjami, charakteryzującą się różnorodnością dolegliwości – od stosunkowo nieznacznych do bardzo ciężkich. Podstawowe zaburzenie jest natury elektrycznej. Normalnie wszystkie nerwy w organizmie mają izolacje w postaci osłonki utworzonej z substancji tłuszczowej, zwanej mieliną, która umożliwia nerwom skuteczne przewodzenie bodźców nerwowych w postaci impulsów elektrycznych. Stwardnienie …

Jelito cienkie

Jelito cienkie — o średnicy około 3-4 cm i długości około 3 m — stanowi główne miejsce trawienia i wchłaniania treści pokarmowej, przemieszczającej się w kierunku jelita grubego. W budowie jelita cienkiego wyróżnia się trzy części. Początkowy fragment o długości około 20 cm nosi nazwę dwunastnicy. Następną częścią jelita cienkiego jest jelito czcze, zaś ostatni najdłuższy odcinek stanowi jelito kręte. …