Author Archives: Przemysław

POSOCZNICA

Posocznica (sepsa) stanowi następstwo rozsiewu drogą krwionośną patogennych bakterii rozprzestrzeniających się z pierwotnego ogniska zakażenia (patrz: Zakażenia). Układ odpornościowy gwałtownie stara się, aby zniszczyć ognisko pierwotne. Jednak w miarę trwania infekcji może się stawać coraz bardziej niewydolny. Jeśli bakterie zwyciężą, a zakażenie uogólni się, może dojść do wystąpienia wstrząsu septycznego – stanu bezpośrednio zagrażającego życiu.…

SCHORZENIA MIGDAŁKÓW TRZECICH

Migdałki trzecie, czyli skupiska tkanki limfatycznej znajdujące się w górnej części gardła z tyłu i powyżej migdałków podniebiennych (patrz rysunek), odgrywają szczególną rolę w dzieciństwie: wytwarzając przeciwciała, pomagają młodemu organizmowi w zwalczaniu infekcji układu oddechowego. W okresie od 3. do 7. roku życia migdałki trzecie powiększają się, zapewniając dodatkową ochronę dla płuc i innych narządów klatki piersiowej. W wieku około …

Półpasiec

Półpasiec jest wywołany przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca, który po aktywacji powoduje powstawanie bolesnych pęcherzyków skórnych po jednej stronie twarzy lub ciała. Typowy półpasiec zaczyna się uczuciem ogólnego rozbicia, niewielką gorączką i uczuciem mrowienia lub bólem po jednej stronie ciała. Po kilku dniach pojawiają się w tej okolicy drobne, wypełnione płynem pęcherzyki, skupione wzdłuż chorobowo zmienionego nerwu.
Z reguły …

Sezonowa choroba afektywna SAD

Sezonowa choroba afektywna (SAD – Seasonal Affective Disorder) to ostra forma znanych wielu osobom złych nastrojów zimowych, ograniczająca możliwości normalnego funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. SAD niedawno została uznana za odrębną jednostkę chorobową, a od lat 80. wiedza na jej temat rozwija się bardzo dynamicznie. Cierpiących na SAD charakteryzują skrajne wahania nastroju – są zupełnie inni latem …

PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO

Rozwór przełykowy jest to otwór w przeponie (mięśniu oddzielającym jamę brzuszną od klatki piersiowej), przez który przechodzi przełyk, łączący się poniżej z żołądkiem. Przepuklina powstaje wówczas, gdy rozwór ten ulegnie osłabieniu i zwiotczeniu i część żołądka wciska się do jamy klatki piersiowej.
Istnieją trzy typy przepukliny rozworu przełykowego: przepuklina wślizgowa, w której dolna część przełyku i żołądek znajdują się powyżej …