Woda do zabiegów kosmetycznych

przez | Listopad 22, 2015

Woda do zabiegów kosmetycznych

Do zabiegów kosmetycznych używa się przede wszystkim wody zmiękczonej lub demineralizowanej (destylowanej), np. aparaty wytwarzające parę wodną napełniane są wodą demineralizowaną. Także w produkcji kosmetyków jako rozcieńczalnika używa się wody demineralizowanej. Znamy różne metody zmiękczania wody:

1.    Przez destylację: wodę wodociągową odparowuje się, a pozostają węglany i siarczany. Para wodna po kondensacji przez schładzanie tworzy czystą wodę.

2.    Zmiękczanie chemiczne: soda, boraks lub polifosforany, np. fosforan sodowy, są sekwestrantami, czyli związkami chemicznymi wiążącymi sole zawarte w wodzie. Fosforany sodowe zawarte w środkach piorących są szkodliwe dla środowiska naturalnego, gdyż przenikają wraz ze ściekami do rzek i jezior. Przyczyniają się do znacznego wzrostu glonów, co z kolei prowadzi do niedoboru tlenu w wodzie.

3.    Wymienniki jonowe (żywice syntetyczne): jest to jedna z prostszych metod zmiękczania wody. Woda wodociągowa przepuszczana jest przez cylindryczne zbiorniki wypełnione ziarnami żywicy syntetycznej. Podczas tego procesu sole zawarte w wodzie wiążą się z ziarnami żywicy syntetycznej i zostają wymieniane na inne jony, np. Na+. Jest to jeden z częściej stosowanych procesów oczyszczania wody, przede wszystkim ze względu na niższe koszty niż w przypadku destylacji czy wymiany jonowej.” Proces przebiega odwrotnie niż osmoza, a składnikiem transportowym nie jest rozpuszczalnik, ale rozpuszczone w nim sole. Po procesie odwróconej osmozy otrzymuje się wodę pozbawioną soli nieorganicznych i zanieczyszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *