Wyprysk

przez | Listopad 21, 2015

Wyprysk (egzema) jest najczęstszą chorobą skóry, dlatego wiedza na jego temat jest istotna przy wykonywaniu zawodu kosmetyczki. Z jednej strony, ponieważ wykonując zabiegi u klientek dotkniętych wypryskiem należy robić to bardzo ostrożnie, z drugiej zaś kosmetyczki stykają się w czasie wykonywania zawodu z różnymi substancjami i same także narażone są na powstawanie wyprysku. Można temu jednak zapobiec stosując odpowiednie środki ochronne.

Pojęcie wyprysk nie określa konkretnej choroby skóry o określonym przebiegu i przyczynach. Jest to raczej określenie ogólne dla chorób skóry o następujących cechach wspólnych: charakteryzuje się stanem zapalnym naskórka i górnej warstwy skóry właściwej, nie jest spowodowany zakażeniem.

Wyprysk może mieć różne przyczyny. Z grubsza można dokonać podziału na wyprysk uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do wyprysków spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (wyprysk egzogenny) zaliczamy wyprysk kontaktowy, w tym ostry toksyczny i ze zużycia. Do grupy tej zaliczamy ponadto alergiczny wyprysk kontaktowy, dzielony na ostry i przewlekły. Wyprysk uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi (wyprysk endogenny) zwany jest wypryskiem atopowym. Występują też postaci mieszane, względnie wyprysk wywołany przez mikroorganizmy.

Ostry toksyczny wyprysk kontaktowy pojawia się po kontakcie skóry z silnie toksyczną substancją. U każdego człowieka występuje wtedy ostra reakcja zapalna. Rozmiar tej reakcji zależy od indywidualnej wrażliwości skóry, stężenia i czasu działania danej substancji. Typowe dla tego rodzaju wyprysku jest występowanie zmian skórnych wyłącznie w miejscu zetknięcia z substancją. Jeśli kontakt z daną substancją był jednorazowy, wyprysk z reguły szybko ustępuje. Wiele środków chemicznych, kwasów, zasad i roztworów, a także rozmaite promieniowanie (cieplne, UV, rentgenowskie) działa toksycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *